Pokládka dlažby BEST – BELEZA a BEST – BELISIMA

Vybrali jste si jednu z nejžádanějších dlažeb a chcete poradit jak položit zdánlivě složitou skladbu? Zaměříme se tedy nejen na postup pokládky, ale také na vzorové skladby těchto dlažeb.

BEST – BELEZA, barva colormix brilant

Jak začít s realizací?

Nejprve je třeba vytvořit rovinu, která bude o výšku dlažby a o skladbu podloží nižší. Počítejte s tím, že při finální úpravě si dlažba ještě o cca 0,5 cm sedne (pokud se jedná o dlažbu výšky 8 cm a bude použita vibrační deska, pak je to 1 cm). Následně si připravíte obrubníky nebo jiné opěrné prvky, které olemují zadlážděnou plochu a zajistí, že nedojde k posunu dlažby. Před zabudováním opěry je dobré zvážit šířku dlážděné plochy s přihlédnutím k rozměrům dlažebních kamenů. Tzn. buď si vyskládáte dlažbu zkusmo do místa určení, nebo si rozpočítáte kameny dle velikostí. Minimalizují se tak dořezy dlažby. Kde je řez nezbytný, použije se pila s diamantovým kotoučem.

BEST – BELISIMA, colormix arabica

Např. chodník, který bude vydlážděn z dlažby BEST – BELISIMA, může mít šířku 905, 1055 nebo 1210 mm (navýšení je počítáno cca 0,5-1 cm dle šíře plochy).

Podkladní vrstvy se řeší podle zatížení plochy – jiná skladba je pro ryze pochozí plochu, jiná pro občasný pojezd nebo pro parkoviště a příjezdové cesty. Bližší informace k podkladním vrstvám naleznete v našem doporučení.

Pravidla pokládky

Postup pokládky je třeba zvolit vždy směrem proti spádu dlážděné plochy. Dlažba se klade v požadované vazbě tak, aby mezi jednotlivými kameny vznikla spára o šířce 2-3 mm. Spáry mezi řadami kamenů musí být rovné. Rovnost spár se během kladení kontroluje napnutým provázkem.

BEST – BELEZA, colormix sand

Moderní dlažby jsou krásné tvarem, barvou i povrchem, ale také svou skladbou. Každá dlažba, kde je více typů kamenů, má svoji orientační skladbu na vrstvě. Někdy se stane, že je poměr kamenů jiný, než uvádíme v katalogu. Je to proto, že nechceme, aby se k vám dostaly poškozené kameny a proto jsou při výstupní kontrole vyměněny. Pokud při skládání dlažby vidíte, že některé velikosti převládají, pak je postupně doplňujte do skladby (např. 2 malé kameny nahradí 1 velký apod.)

ukázka řádkové skladby BEST – BELEZA
ukázka řádkové skladby BEST – BELISIMA

Pozn.: U řádkové skladby je důležité hlídat spáry předchozích řad, aby na sebe nenavazovaly. Další skladby naleznete zde.

Pokládka se vždy provádí odebíráním dlažebních kamenů z více palet najednou, aby nevznikaly barevně odlišné plochy. Je to důležité především v barevném provedení colormix. Dlažba pak vytváří nepravidelné prolínání a celková plocha je souměrně barevná.  

Jakmile je dlažba položená, provede se srovnání dlažebních kamenů poklepem gumovou palicí přes dřevěné prkno. Následně se dlažba zapískuje křemičitým pískem o velikost zrn 0-2 mm. Doporučuje se pískovat dvakrát, aby se zrna písku dostal do všech spár. Nakonec se přebytečný písek důkladně zamete. Podcenění, resp. nedokonalé zapískování, může způsobit pohyb jednotlivých kamenů a následné vyštípnutí jejich horní částí. Pokud se jedná o dlažbu výšky 8 cm, může se před druhým zapískováním celá plocha zhutnit vibrační deskou opatřenou plastovou podložkou.