Hledáte řešení pro zadržování a vsak dešťové vody? Máme řešení!

Hospodaření s dešťovou vodou je téma, které se v poslední době hodně řeší nejen na úrovni měst a obcí, ale také u rodinných domů. Retenční nádrže jsou stále žádanější. Zadržovaná voda je vhodná k zalévání trávníků a zahrádek, k  využití při čištění a údržbě okolí domu nebo dokonce k napojení na užitkový vodovod vedoucí k toaletám či pračkám.

Veškeré zpevněné plochy nebo střechy by měly být odvodněny tak, aby zachovaly přirozený zdroj podzemních vod. Stále častěji se čistá dešťová voda odvádí přímo do kanalizace. To vede k přetěžování kanalizační sítě i zbytečnému navyšování ceny stočného. Proto hledáme řešení, jak zadržet vodu v místě jejího dopadu, jak ji co nejlépe využít a ještě ušetřit majitelům pozemku peníze. K vytvoření vodotěsných objektů pro jímání dešťových vod jsou vhodné především betonové nádrže a skružové prvky. Jednotlivé skružové dílce se dají libovolně kombinovat a doplňovat přechodovými deskami, poklopy apod. Jednoduše se tak docílí požadovaný objem jímky. Nádrže se ukládají do předem připraveného výkopu, upraveného dle projektové dokumentace. Obecně se nádrže ukládají na zhutněný štěrkový podklad nebo na vodorovný podkladní beton o tloušťce cca 100 mm, s doporučenou rezervou cca 50 mm štěrkopískového lože pro vyrovnání roviny nádrže. S ohledem na hmotnost betonových dílců je nutné nádrže ukládat pomocí jeřábu nebo k tomu určených zvedacích zařízení. Vodotěsnost spoje mezi samotnou nádrží a případným skružovým prvkem je zajištěno pryžovým těsněním. Uzavření nádrže nebo celé sestavy jímky se provádí nasazením betonové přechodové desky a kanalizačního poklopu s rámem.

Pokud máte obavy, že pro nahromaděnou vodu v nádrži nebudete mít dostatečné využití nebo chcete využít přepad z nádrže pro zachování přirozeného zdroje podzemní vody, pak vhodným doplňkem betonové nádrže bude vsakovací systém. Pro nejefektivnější vsak jsou k dispozici systémy, kde hlavním modulem je box pro zajištění a postupné uvolňování vody do okolní zeminy. Na trhu je např. vsakovací sada s označením 5601, jejíž součástí je X Box 144 s integrovaným kanálkem s konektory a geotextilií. Volba velikosti závisí na vsakovacích podmínkách, ale obecně platí, že jeden set (600x400x1200 mm) by měl stačit na cca 100 m2 plochy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *