Ztracené bednění je nepostradatelným prvkem každé stavby

Ztracené bednění je neodmyslitelný stavební materiál při stavbě základů, zídek, plotů, patek apod. Jeho použití usnadňuje a urychluje práci. Ztracené bednění může mít několik podob, tou nejznámější jsou betonové tvarovky, ze kterých se vyskládá několik řad zdiva, a veškeré dutiny se vylijí betonem. Odtud název ztracené bednění, jelikož bednění již v konstrukci zůstane a není tedy znovu použitelné.

V praxi se ztracené bednění využívá především pro stavbu základových pasů rodinných domů, základových patek pro založení dřevostavby nad terénem, či stavbu terasy, pergoly a zahradního domku. Dále je ztracené bednění možno využít pro stavbu zídek, plotů, podzemních stěn a dalších stavebních konstrukcí.

BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

Jak již bylo zmíněno, betonové tvárnice ztraceného bednění lze využít prakticky na jakoukoli konstrukci. Tomu odpovídají i nabízené rozměry tvárnic. Výšku můžete volit 200 nebo 250 cm, délka je většinou 500 mm (u tvarovky široké 500 mm je pak délka 400 mm). Bednění se však dá pořídit v několika různých šířkách od 100 do 500 mm v závislosti na statických požadavcích.

Jak postupovat při stavbě?

Ať už se ztracené bednění využívá pro cokoli, vždy je třeba vyhloubit rýhu do nezámrzné hloubky, do které se bude ztracené bednění ukládat. V rýze se zhotoví štěrkový podsyp tl. cca 100 mm, na kterém se vybetonuje podkladní roznášecí betonová deska tl. 50 – 100 mm. Tato deska by měla být pokud možno v rovině, aby následné ukládání ztraceného bednění bylo jednodušší a nemuselo se neustále vyrovnávat.

Jakmile je hotová podkladní betonová vrstva, může se začít se skládáním ztraceného bednění. Se stavbou se začíná vždy v rozích stavby. Tvárnice ztraceného bednění se podsypou suchým betonem, který v případě potřeby zaručí jednoduché vyrovnání tvárnice. Tvárnice by měly být osazeny nejen vodorovně, ale také v jedné výškové úrovni. K tomu lze využít nivelační přístroj nebo šlauchváhu.

Jakmile jsou betonové tvárnice ztraceného bednění osazeny, napne se mezi nimi provázek a může se začít se skládáním dalších tvárnic. Tvárnice se skládají na sucho (pro jejich spojení se nepoužívá žádná malta a ani beton) a převazují se obvykle o půl tvárnice.

Současně se skládáním tvárnic se do konstrukce ukládá ocelová výztuž (roxory) o průměru 8 – 10 mm. Ocelová výztuž je ukládána jak vodorovně, tak svisle. Vodorovná výztuž se ukládá do tzv. zámku (výkroje na bocích betonových tvárnic), a to o jednom až dvou prutech v závislosti na šířce bednění a také na projektu stavbu (statický výpočet). Svislá ocelová výztuž je v patě ztraceného bednění již osazena v betonovém základu (výztuž by měla ze základu přečnívat alespoň o 0,8 m), nebo se do základu navrtá. Svislá výztuž se klade v počtu 2 – 4 pruty opět v závislosti na šířce ztraceného bednění a na statickém výpočtu.

Betonování ztraceného bednění

Jakmile jsou základy ze ztraceného bednění vyskládány, může se začít s betonáží. Beton můžete doma namíchat svépomocí (poměr složek betonu), ale pokud betonujete větší základy domu, pravděpodobně byste se nadřeli. Proto je vhodné využít služeb betonmixu, který namíchá beton požadovaných vlastností. Betonovat se však musí po částech. Pokud máte konstrukci ze ztraceného bednění vyšší jak 1,0 m, budete muset betonovat vícekrát, případně bude třeba ztracené bednění stabilizovat vhodnou opěrnou konstrukcí, aby bylo zabráněno vybočení stěny/základu. Standardně doporučujeme betonovat max. 3 řady najednou. Další betonáž je následně možno provést za dalších 24 hodin.

Během betonáže se beton musí hutnit po vrstvách tloušťky cca 150 mm, a to buď vpichováním tyčí či pomocí ponorného vibrátoru.

Jaký beton použít?

Typ a třída použitého betonu do ztraceného bednění musí být zvolena s ohledem na projekt. Pro betonování základů se standardně využívá beton třídy C16/20. Pro konstrukce, které jsou vystaveny povětrnostním podmínkám, dešti a mrazu, je vhodné použít kvalitnější beton, a to třídy C20/25, nebo C25/30. Konzistence betonu by měla být taková, aby beton bez problému vyplnil veškeré spáry a dutiny ve ztraceném bednění.

Jistě vás také zajímá, kolik je potřeba betonu do ztraceného bednění. To se pochopitelně odvíjí od šířky konstrukce.

Zdroj:

Ztracené bednění z kvalitního betonu pro každou stavbu | BEST

Ztracené bednění – postup, beton a výztuž | stavimbydlim.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *