Poradíme Vám se stavbou plotů

Před samotným zahájením stavby oplocení je důležité si uvědomit, že výslednou kvalitu a životnost plotu neovlivňuje jen samotná betonová tvarovka, ale zejména dodržení doporučeného pracovního postupu a dále kvalita a správné použití všech dalších materiálů, které spolu s tvarovkou ve stavbě fungují, a to je zejména izolace, výplňový beton a armatura.

Stavbu plotu začínáme výkopem základové rýhy pro provedení tzv. základového pasu. Základový pas široký cca 40 cm založíme v nezámrzné hloubce 80 cm. Následně jej vyplníme základovým betonem. Pro budování základu můžeme využít i ztracené bednění. Pokud máte vybrané tvarovky s vnitřní dutinou, pak do základu osadíme pruty z žebříkové oceli o průměru 12 mm, v osové vzdálenosti 400 mm (což znamená, že v každé tvarovce bude minimálně jeden prut). Ocelové pruty necháme ze základu vyčnívat min. 30 cm, pro propojení s budoucím zdivem.

Po vytvrdnutí základového betonu opatříme čistou a suchou horní plochu základu izolací proti vzlínání zemní vlhkosti a to např. penetrací a natavením lepenky nebo nátěrem plochy tekutou lepenkou.

BEST – LUNETA barva přírodní

Na takto ošetřený základ naneseme cementové lože pro osazení první řady betonových tvarovek. Tvarovky vyrovnáme svisle i vodorovně tak, aby vrchní hrana byla bezvadně rovná. Poté provedeme zafixování tvarovek jejich zabetonováním do výšky cca ½ tvarovky. Betonování provádíme do předem navlhčené vnitřní dutiny tvarovek zavlhlou betonovou směsí, minimální pevnostní třídy C20/25. V žádném případě nepoužíváme pro výplň tvarovek tekutý beton. Velmi důležité je upěchovat betonovou směs pěchem o rozměru 10x10cm tak, aby při pěchování zvlhla vrchní plocha betonu.

BEST – LUNETA barva přírodní

Na první vrstvu tvarovek následně ukládáme další vrstvu, kterou opět svisle a vodorovně vyrovnáme. Tuto vrstvu zmonolitníme výplňovým betonem do 2/3 výšky tvarovek a opět pěchujeme. Každou další řadu provádíme stejným způsobem. Samozřejmě nesmíme zapomenout na průběžné nastavování svislé armatury tak, aby byly jednotlivé tvarovky armaturou provázány v celé své výšce a celé výšce plotu. Případné výškové tolerance tvarovek vyrovnáváme klínky. Vrstva betonáže a každé hutněné výšky by neměla přesáhnout 15 cm. V poslední řadě tvarovek ponecháme volný nevyplněný prostor, a to zhruba 5 cm od horní hrany tvarovky.

Betonáži je fakt potřeba věnovat náležitou pozornost a pečlivost. Nejedná se v žádném případě o prosté vyplnění dutiny betonovým pískem, jde o zmonolitnění zdiva. Tímto zmonolitněním získá pevnost celá stavba. Pokud provedete špatnou vnitřní betonáž, pak nedojde ke spojení betonové směsi se samotnou tvarovkou a armaturou a tvarovka pak slouží jako duté zdivo. Resp. dlouho neslouží, při změně klimatických podmínek může dokonce prasknout.

BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA I, barva colormix arabica

Celou stavbu z tvarovek pak ukončíme zákrytovými deskami, osazenými na mrazuvzdorné lepidlo. Na utěsnění styčné plochy průběžných podezdívkových desek používáme silikon.

Sami si nyní můžete udělat představu, zda stavbu zvládnete sami nebo oslovíte realizační firmu. V případě, že budete mít další otázky týkající se výběru nebo realizace plotových prvků, obraťte se na nás, rádi poradíme.

BEST – LUNETA barva colormix brilant

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *