Kvetoucí zeď rozjasní Vaši zahradu

Hledáte-li prvky, které Vám zpevní svah nebo vytvoří mohutnou protihlukovou zeď, využijte tvarovky BEST – VARIO nebo BEST – KASKADA. Jedná se o pevné tvarovky s mezerovitou strukturou betonu v přírodní šedé nebo probarvené karamelové barvě. Velkou výhodou těchto prvků jsou plastová dna, která se do tvarovek vkládají.

BEST – VARIO, barva karamelová

BEST – VARIO má zaoblený tvar, který do sebe dobře zapadá a lze jej využít pro vytvoření oblouků a vlnovek.

BEST – KASKADA, barva přírodní

BEST – KASKADA je nabízena ve dvou velikostech, které lze mezi sebou kombinovat. I když mají tyto prvky obdélníkový tvar, stěna je tvořena zámky, které do sebe perfektně zapadají.

Jak postavit zeď?

Standardním způsobem se vybetonuje základový pas, jehož základová spára se nachází v nezámrzné hloubce. Betonový základ musí být vždy řádně izolován, např. je možno použít stěrkovou izolaci. Na základ se po vrstvách v potřebné skladbě osazují jednotlivé betonové tvarovky. Případně se ve vzdálenosti 2-3 m provádějí svislé ztužující prvky pomocí ocelové výztuže (žebírkové oceli o průměru 10-12 mm), která prochází základovým pasem a dutinami tvarovek. Po osazení výztuže se dutiny tvarovek vyplní betonem třídy C20/25. Uložený beton je třeba řádně zhutnit, nejlépe vpichy ocelovou tyčí. Tvarovky vyplněné betonem je nutno co nejdříve zakrýt, aby bylo zabráněno vnikání vody do dutin a následnému vlhnutí betonu. Tvarovky také nesmějí být polévány nebo kropeny vodou. Teplota betonové směsi nesmí klesnout pod 5 °C a tvrdnoucí beton nesmí být vystaven účinkům mrazu. Potřebná doba nutná k dokonalému vytvrdnutí betonu je 28 dnů. Během stavby je účelné zajišťovat správné usazení tvarovek pomocí vyklínkování. Tvarovky, které budete chtít osázet zelení, je nutné opatřit plastovým dnem a následně vyplnit zeminou.

BEST – KASKADA I 3 plastová dna, BEST – KASKADA II 1 plastové dno
BEST – VARIO 2 plastová dna

Rostliny vhodné k osázení

Pro výsadbu nejčastěji používáme rostliny, které mají odolný kořenový systém, jsou kompaktní v růstu, s dobrou schopností regenerace, jsou dostatečně suchovzdorné a mrazuvzdorné, tolerantní k slunečnímu záření, odolné vůči působení větru a nenáročné na vysokou vrstvu a kvalitu substrátu.

BEST – KASKADA, barva karamelová

Většinu popsaných nároků splní kobercové trvalky, skalničky, nízké okrasné traviny, suchomilné druhy mechů, lišejníků, rozchodníků, případně plazivé dřeviny, které snášejí extrémní sucho i mrazy a mají vysokou regenerační schopnost.

Samozřejmě můžete volit i letničky, které jsou bohaté na květ a upoutají každého návštěvníka. Protože rostliny v opěrných zdech jsou většinou vystavené slunci, vybírejte takové, kterým slunné stanoviště vyhovuje. Jen pamatujte, že rostliny nemají příliš prostoru a je nutné je pravidelně zalévat.

Mezi nejznámější paří muškáty, surfinie a petunie. Uvidíte, že barevná záplava květů bude nepřehlédnutelná.

BEST – VARIO, barva přírodní

Podrobnější doporučení květin a dřevin s ohledem na velikost vzrůstu a náročnost na zeminu či slunce naleznete na našich stránkách BEST.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *